BEVATTNING
Bevattning med nytänk

En ny generations ekosystem där vattnet står i centrum. Ett nytt tänk krävs för att förbättra nyttjandet av regnvattnet året runt, speciellt årets torraste perioder. Vi har flexibla bevattningslösningar från den lilla planteringen till större projekt med tuffa förutsättningar och olika miljökrav.

Konceptet

Savaq tar hand om vatten från tak och hårdgjorda ytor och använder det till bevattning lokalt i omkringliggande grönytor och planteringar. I kombination med tekniska brunnslösningar, tankar och solcellsdrivna pumpar fördröjer, magasinerar och fördelar systemet dagvatten till bevattning vid senare behov. Savaq är mycket flexibelt och går att integrera i befintliga dagvattensystem eller utformas som en del i en dagvattenlösning med olika funktioner.

Slide Slide
Tekniken

Savaq är den nya generationens kapillära bevattningssystem som är beläget under jordytan. Systemet består av rör i olika dimensioner nedgrävda i de ytor som ska bevattnas. Genom en veke sugs vattnet upp och levererar vatten direkt till växternas rotzon. Systemet möjliggör därmed ett minskat behov av att tillföra vatten, men också en starkare tillväxt i rotsystemet. Dessutom minskar risken för att ogräs gror eftersom jorden i ytan förblir torr.

Var fungerar Savaq?

Savaq är den nya generationens kapillära bevattningssystem som är beläget under jordytan. Systemet består av rör i olika dimensioner nedgrävda i de ytor som ska bevattnas. Genom en veke sugs vattnet upp och levererar vatten direkt till växternas rotzon. Systemet möjliggör därmed ett minskat behov av att tillföra vatten, men också en starkare tillväxt i rotsystemet. Dessutom minskar risken för att ogräs gror eftersom jorden i ytan förblir torr.

Fördelarna med Savaq-systemet
Anpassningsbart
Enkel installation
Spara vatten
Miljövänligt
Våra installerade projekt