Savaqkonceptet

Savaq är en patenterad lösning framtagen för att erbjuda en enkel, resurseffektiv, skötsel- och underhållsfri lösning på dagvattenproblematiken och kombinerar på ett unikt sätt lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten med bevattning. Systemet tar hand om vatten från tak och hårdgjorda ytor och bevattnar med det lokalt i omkringliggande grönytor och planteringar. Konceptet kompletteras med olika typer av brunnar och stuprörssystem för en effektiv hantering av dagvattnet. Med speciella flödesbrunnar kan vattnet styras om vintertid för att undvika både salt- och frysningsproblematiken. Möjligheten finns också att utan pumpar lyfta dagvattnet till högre liggande grönytor vilket ger nya möjligheter avseende bevattning av udda och isolerade ytor. Vid installation av Savaq på t.ex bjälklag är det av vikt att poängtera att systemet inte adderar någon vikt.

Terrigio tilldelades Skövde kommuns Miljöpris 2015 för Savaq Irrigation System som en belöning för en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling.

För att läsa mer om miljöpriset KLICKA HÄR