Bovieran
Savaq tar hand om runt 11 kubikmeter regnvatten från vinterträdgårdens 1600 kvadratmeter stora glastak och använder detta lokalt i anläggningen för att bevattna dess tropiska grönska. I savaqsystemet ingår dels vattenfällor som vid existerande nivåskillnader lyfter vattnet till de högre liggande växtytorna. Vattnets väg genom trädgården går via matarledningar och brunnar för att sedan fylla Savaqsystemet som tillgodoser alla växtsorter de vatten och näring de behöver. Regnvattnet från vinterträdgårdens tak används sålunda lokalt och Savaq bidrar på så sätt till radikalt minskad färskvattenförbrukning i skötseln av anläggningen och är dessutom självreglerande. Installationen innebär en årsbesparing av vatten på 50-70% med en kraftigt reducerad fukthalt i anläggningen.

Bovieran

Genom åren har vi installerat flera Savaqsystem i de Bovieror som byggts. Savaq finns i bland annat städerna Sala, Salemn, Hönö, Nortälje, Skövde, Helsingborg men också i Danmark och Norge. På bilderna kan ni se ett urval av våra projekt.