Bevattning med nytänk

Savaq är lösningen för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och samtidig bevattning i stadsmiljö och erbjuder ett optimerat nyttjande av vatten av varierande kvalitet. Savaq - kort för Save Aqua - formar tillsammans med kompletterande lösningar ett unikt koncept som möjliggör resurseffektiv hantering och fördröjning av vatten i LOD-sammanhang kombinerat med samtidig bevattning av gröna ytor i stadsmiljö.

Bevattning

En ny generations ekosystem där vattnet står i centrum. Ett nytt tänk krävs för att förbättra nyttjandet av regnvattnet året runt, speciellt årets torraste perioder. Vi har flexibla lösningar från den lilla planteringen till större projekt med tuffa förutsättningar och olika miljökrav.

Parkmiljö

Vi vill skapa trivsamma, välmående och syrerika dagar för både småfåglar i parken till trafikerade storstäder med hjälp av växtlighet och parkinredning. Vi ser parkmiljön från ett helhetsperspektiv.

Säsong

Från idé till färdig plantering så finns vi där med våra gröna fingrar för att se till att både växter och säsongsblommor ska blomma och växa. Med er idé skapar vi ett helhetskoncept som passar in i den tänkta miljön.

URBAN LAYERS

Varmt välkomna till vårt evenemang på Grevlunda, Vitaby, för en presentation och visning av våra nya testbäddar. Fika och intressanta diskussioner utlovas. Deltagare är Terrigio, BaraMineraler, Tyréns, Ekologigruppen och MORF Landskapsarkitektur.

Savaq - kort för Save Aqua

Terrigio startade med utveckling av sin patenterade bevattningslösning, unik på marknaden, men har nu gått vidare genom att bredda sin portfölj med ett komplett sortiment för din utemiljö.

Läs mer om vårt koncept
Savaq
Bevattning
Utepark
Växter