Kyrkparken Skövde

En gammal park mitt i Skövde har genomgått en total restaurering, där man valde att använda savaq för upphöjda växtbäddar, både för nyplanteringar och gamla stora träd. Detta var nödvändigt för att de större träden skulle överleva och klara av en tät trafik.

Ett av huvudsyftena för att anlägga Savaq var att spara vatten och använda vattnet vid torra perioder. Genom detta sparar Skövde Kommun 50-70% vatten om året.

Parken

För hela projektet gick det åt ungefär en kilometer savaqrör. Bevattningen av hela parken görs på ett ställe via en påfyllnadspunkt.