Aspö Eko-logi

Skövdebostäder valde Savaq för att bevattna med regnvatten i sitt ekologiska bostadsområde Aspö Eko-Logi. Lösningen inkluderade installation av vattenfällor för att lyfta vatten till de högre liggande grönsaksträdgårdarna. I växtbäddarna ligger Savaq för att tillhandahålla ett effektivt lokalt omhändertagande av dagvatten och långtidsbevattning. Markbrunn för fördelning av regnvattnet till bäddarna samt bräddning av svanhalsmodell kompletterar systemet. Vattenfällan är monterad i ett standardiserat stuprörssystem och ger en direkt bräddning till brunn vid stora flöden. Möjlighet finns dessutom att stänga flödet vintertid via en bimetallstyrd lucka. Vattenfällan fungerar helt utan pumpar eller annan underhållskrävande elektrisk utrustning.

Slide Slide
Aspö Eko-logi

Savaq kan användas och installeras i många olika miljöer och byggnationer och har många olika användningsområden. I bildspelet syns ett urval av bilderna för detta projektet.