Vi på Terrigio

Terrigio AB är ett helsvenskt företag med flera patent för sitt koncept runt bevattning och dagvattenhantering.

Terrigio AB är ett helsvenskt företag med flera patent för sitt koncept runt bevattning och dagvattenhantering. Grundprodukten heter Savaq och ligger patenterad i alla världsdelar. Företaget har ett antal privata engagerade delägare, samtliga från Västsverige.

Bolaget bildades 2009 och har sedan 2011 varit en del i Gothia Science Park. Företaget jobbar även med förprojektering som stöd till arkitekter och anläggare. Produkterna säljs dels direkt till anläggningsentreprenörer från huvudkontoret men även via återförsäljare i Sverige, Norge, Danmark och Spanien. Dessa jobbar då mot slutanvändare.

Terrigio tilldelades Skövde kommuns Miljöpris 2015 för Savaq Irrigation System som en belöning för en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling.

Savaq är ett system för omhändertagande av regnvatten med samtidig bevattning. Systemet kan även användas som ett rent bevattningssystem. Systemet bygger helt på kapillär bevattningsteknik och är således inte trycksatt. Systemet bygger på den omkringliggande jordens kapillära förmåga sammanfört med växtlighetens behov av vattentillförsel.

De kompletterande patent som bär konceptet vidare är teknik för att hålla saltvattenkontaminerat vatten borta från växtligheten. Ett annat ger oss möjlighet att styra bort vattenflöde vid låga temperaturer och att kunna lyfta vatten utan pumpar till högre belägna växtbäddar.