Miljöpriset

Terrigio tilldelades Skövde kommuns Miljöpris 2015 för Savaq Irrigation System. Miljöpriset är instiftat som en belöning för en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling.

LOD

…En ytterligare unik lösning är ett system av lokalt omhändertagande av vatten som kan vara en viktig flödesbegränsare eller huvuddelen av en lösning för hantering av dagvatten. Detta samtidigt som man skapar förutsättningar för högre andel gröna ytor i tätbebyggda områden…

Full motivering

”Det är en svår sötvattensituation i världen idag, där olika områden får för lite vattten eller för mycket vatten eller både och. Helt avgörande för framtiden är det fortsatta arbetet för att förhindra ytterligare klimatförändringar samt för att klimatanpassa samhällen för de extrema väder som väntar.

Men nöden är som bekant uppfinningsrikedomens moder. Företaget Terrigio AB med Savaq® Irrigation System i Skövde har en mängd patenterade och finurliga lösningar på vattenproblematik.

Företaget har ett unikt bevattningssystem, i form av underjordisk bevattning, där grödans sugförmåga styr bevattningen. Vattenbesparingen blir 60-90 procent i jämförelse med traditionell konstbevattning. Dessutom minimerar systemet även läckage av gödsel och bekämpningsmedel. En fantastisk möjlighet för torra landområden som har problem med vattenörsörjning.

En ytterligare unik lösning är ett system av lokalt omhändertagande av vatten som kan vara en viktig flödesbegränsare eller huvuddelen av en lösning för hantering av dagvatten. Detta samtidigt som man skapar förutsättningar för högre andel gröna ytor i tätbebyggda områden.

Företagets produkter är resultatet av långsiktigt och enträget arbete som är värt att lyftas fram. Det kan bidra till att skapa förutsättningar för att torra och tätbebyggda landområden kan fortsätta att grönska och blomstra i framtiden. Terrigio AB med Savaq® Irrigation System är väl värda Skövde kommuns miljöpris år 2015”.