Savaqteknologin

Savaq är en patenterad lösning som är framtagen för att erbjuda en resurseffektiv, enkel, skötsel- och underhållsfri lösning på dagvattenproblematiken och kombinerar på ett unikt sätt lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten med bevattning. Teknologin kompletteras med tekniska brunnslösningar för att volymreglera flödet, för att hålla borta saltkontaminerat vatten samt för att lyfta vatten till högre liggande grönska utan att använda pump.

Savaq är den nya generationens kapillära bevattningssystem som genom att vara beläget under jordytan har större kontroll över rotzonens behov och som med sin design kan användas för att lösa de mest avancerade bevattningsproblem. Det är det enda systemet där jordens fuktighet direkt påverkar tillförseln av vatten. Den patenterade designen säkerställer att vattnet fördelas jämnt och endast sprids till dess att jorden är mättad. Savaq är det ultimata bevattningssystemet specifikt framtaget för underjordsbevattning och designat för att på ett säkert sätt bevattna utan tryck och är det första kapillära systemet som kan användas både i en sluttande installation såväl som över extremt långa flacka distanser.

Systemet levererar vatten direkt till rotzonen i den mängd som passar jordens kapillära dragning. Savaq förflyttar vattnet uppåt och utåt till rotzonen till dess att den naturliga vattenmättnaden är nådd. När jorden blir blöt fördelar systemet vattnet till torr jord och bevattningsmönstret blir därigenom jämnt. För första gången kan vatten matchas med jordens kapillära förmåga.

Den unika och patenterade designen reducerar sålunda behovet av tillfört vatten avsevärt, vilket gör Savaq till ett perfekt alternativ i torra miljöer eller där man vill dra ned på vattenförbrukningen. Savaq medverkar till starkare rotsystem, reducerad försumpning och förlorat vatten på grund av dränering samtidigt som det minskar försaltningen av jorden. Savaq kan dessutom effektivt använda och fördela återvunnet vatten. Eftersom systemet ligger under jordytan kan gråvatten och avloppsvatten användas med ökad säkerhet.

Traditionella underjordiska droppbevattningssystem förlitar sig på enskilda givare för att fördela vattnet enligt kontrollerade vattenmängder och måste köras till det att den torraste jordytan är mättad på vatten och därigenom, ofrånkomligen, övervattnad. Savaq tillför däremot vatten jämnt och reducerar därmed risken för övervattning och erbjuder därigenom en mer kontrollerad och effektiv bevattningslösning utan de tryckförluster assoscierade med andra system.

Terrigio tilldelades Skövde kommuns Miljöpris 2015 för Savaq Irrigation System som en belöning för en berömvärd insats för miljö och hållbar utveckling.

För att läsa mer om miljöpriset KLICKA HÄR
För broschyr KLICKA HÄR