Jordens egen kapillärkraft!

Jordens egen kapillärkraft ger en optimal växtmiljö genom att absorbera och fördela fukt efter den egna jordens fukthållande kapacitet.

Terrigio Kapillärkraft

Jordens egen kapillärkraft ger en optimal växtmiljö genom att absorbera och fördela fukt efter den egna jordens fukthållande kapacitet. Kapillärkraften gör att jorden håller kvar den mängden fukt som är möjlig utan att vatten dräneras bort. När växtligheten kräver en större fuktmängd så ökar också den kapillära lyfthastigheten och likaså minskar den när jorden är fuktmättad.

Savaq-systemet skapar en konstgjord grundvattennivå vid rotzonen och bevattnar här utan tryck under lång tid. Avdunstningen reduceras dessutom till ett minimum då kapillärkraften minskar i jordytans porösare skikt och jordens yta därför kan hållas torr.