Savaq Information

Savaq-systemet består av Savaq-rör i dimensionen 160 mm, connector för sektionering och sammankoppling av rörlängderna, tät ändplugg för att stänga till i slutet av systemet eller hålad ändplugg för att koppla matnings- respektive returledningar, samt kontrollrör för luftning och eventuell manuell påfyllning av systemet. Dessutom används O-ringar som tätning mellan Savaq-rör och connector. Flexibla rörlängder används vid behov.

  • Savaq 160 rörlängd med vekar av absorberande specialvävd polypropylen var 30:e cm.
  • Connector med mellanvägg med en höjd motsvarande 80% av rörets diameter för sektionsindelning av systemet och med vekar på varje sida om mellanväggen.
  • Ändplugg som levereras ohålad som plugg för tätning eller hålad i dimensionerna 75 och 110 mm för matnings- respektive returledningar. Fungerar utan tätningsmassa.
  • Kontrollrör för kontroll, luftning och eventuell manuell påfyllning av systemet som sätts i början respektive slutet av systemet. Levereras i en standardlängd på 75 cm eller projektanpassade, samt med en diameter på 32 mm. Dessa är snedkapade i nederkant för att passa nivåstickorna.
  • Lock för kontrollrör i färgerna svart, blå och gul om man vill skilja på kontrollrör med olika funktion, olika sektioner eller annan anledning.
  • Nivåsticka som passar i kontrollrören och som fungerar som en flottör för kontroll av vattennnivå.
  • Monteringsverktyg för att enkelt montera ihop Savaq 160 rörlängd med connector.
  • Som tillbehör finns ett antal olika brunnslösningar med olika funktioner. Savaq kan kombineras med tekniska brunnslösningar för att hålla borta saltkontaminerat vatten, brunnar för att volymreglera ödet samt en s.k vattenfälla för att ta hand om och lyfta vattnet till högre belägna växtytor.
Specifikationer

Vattenreserv: 15,1 liter/löpmeter
Systemlängd: Inga restriktioner, anpassningsbar till lokalt behov
Diameter: 160 mm
Produktvikt: 0,88 kg/m
Tryckhållfasthet Produkt: 1000 kn/cm2 direkt på produkten
Tryckhållfasthet Nedgrävd: 3000 kn/cm2 nedgrävd
Materialinnehåll: PEHD och Polypropylen (PP)