Savaq 160

Savaq 160 är grundprodukten i konceptet. Den består av ett sektionsindelat rörsystem med valbar sektionslängd som håller 15 liter vatten per längdmeter. Vattnet behålls i varje sektion av en mellanvägg som reducerar vattenflödet och som medger sluttande läggning av systemet. Vid eventuell skada på en sektion påverkas inte resten av systemet utan kan arbeta vidare utan annan funktionsförlust. Vattnet transporteras och lyfts inifrån röret ut till jorden separat för varje sektion av en grundligt funktions- och uthållighetstestad absorberande specialväv som anpassar vattenupptagningen efter jordens fuktmättnad och växternas behov. Produkten bygger helt på kapillär teknik utan trycksättning och förser lokalt växtmaterial med kapillärt bundet vatten över längre tidsintervall. Systemet kan kopplas direkt till stuprörssystem och brunnar för hantering av dagvatten. Systemet kan naturligtvis fyllas manuellt eller automatiserat vid torr väderlek.

För mer information och specifikationer KLICKA HÄR
För broschyr KLICKA HÄR
För Produktblad Savaq 160 KLICKA HÄR