Markbrunn

Markbrunnen ansluts med tillflöde direkt från stuprör eller annat tillflöde. Tillflöde och bräddning sker direkt i brunnen med anpassade rördimensioner för aktuellt projekt. Höjd och betäckning projektanpassas likaså.

För Produktblad Markbrunn KLICKA HÄR

  • Tillflöde och bräddning direkt i brunnen
  • Anpassning av rördimensioner för aktuellt projekt
  • Projektanpassning av höjd och betäckning
  • Mått 390 mm (invändigt) och 450 mm (utvändigt)