Lågbyggd Brunn

Den lågbyggda brunnen är ett bra alternativ när brunnarna skall vara dolda. Brunnen är designad för att installeras under jord. Den är idealisk för direkt stuprörsanslutning och har en låg bygghöjd. Tillflöde och bräddning sker direkt i brunnen med anpassade rördimensioner för till- och returflöde för det aktuella projektet.

För Produktblad Lågbyggd Brunn KLICKA HÄR

  • Dold installation
  • Nedgrävd under jord
  • Tillflöde och bräddning direkt i brunnen
  • Anpassning av rördimensioner för aktuellt projekt
  • Mått 300 mm (höjd) x 400 mm (bredd)