Bevattning

Savaq kan med fördel också installeras som ett rent bevattningssystem med automatisk eller manuell påfyllning. Systemet ger många praktiska fördelar:

Underjordiskt kapillärt bevattningssystem utan tryck
Bevattning direkt i rotzonen ger kompakt växtlighet
Annueller, perenner och buskar blommar rikligare än med ovanjordsbevattning
Underhållsfri långtidsbevattning
Fylls manuellt eller med kompletterande tekniklösningar
Kraftigt vattenbesparande för all växtlighet
Snabbinstallerad
Ligger dold i växtbädden