Savaq för LOD
 • Sammankopplingsbart med dagvatten ger möjlighet till samtidig LOD och bevattning
 • Tar hand om regnvattnet på plats
 • Kan användas som flödesbegränsare eller vara huvuddelen av en lösning för dagvattenhanteringen kopplad till bevattningsändamålen
 • Kan lyfta vatten till högre läge utan pump med hjälp av vår specialdesignade vattenfälla
 • Lösning för avstängning av dagvatten vintertid från vintersaltade gator eller generellt kan erbjudas med hjälp av vår specialdesignade flödesbrunn
 • Systemet kompletteras med olika typer av brunnar
 • Enkel montering
 • Fri design
 • Kan anläggas husnära och lutande
 • Fungerar på betongbjälklag
Savaq för Bevattning
 • Bevattnar utan tryck direkt i rotzonen
 • Utnyttjar jordens kapillärkraft
 • Sparar upp till 60-90% vatten jämfört med konventionella system
 • Till träd, buskar, perenner, gräsytor eller för LOD för användning i olika grönytor
 • Eliminerar vattenavdunstning
 • Reducerar dräneringseffekten
 • Ökar effektiviteten av gödningsanvändning
 • Kan med fördel använda återvinningsvatten
 • Minskar underhållskostnaden
 • Minskar ogräsproblem