Savaq 160 Installation

Savaq arbetar utan tryck och skall därför läggas plant eller i fallande lutning. Monteringen av Savaq-rören är smidig och sker med hjälp av en så kallad connector. Standardlängderna på 2,12 meter kan dock kapas och anpassas till lämplig längd. Har man behov av att böja produkten så finns även flexibla längder att tillgå som då är försedda med våra vekar. Systemet bör i möjligaste mån fyllas med vatten innan jordfyllning för att inte systemets invägda placering skall ändras när jorden fylls på.

Vid installation av Savaq på t.ex bjälklag är det av vikt att poängtera att systemet inte adderar någon vikt.

För PDF med installationsinstruktioner KLICKA HÄR
För broschyr KLICKA HÄR