Lutande Installation

För läggning i sluttande terräng upp till 36 graders lutning kan mellanrören beställas i kortare längd för att bättre passa den aktuella situationen. Lutningsmatrisen ger en indikation på hur man anpassar sektioneringen av Savaq-systemet vid olika lutningar och anger lämplig maximal längd på mellanröret vid olika lutning. Kombinationer mellan plan läggning och följande sluttande läggning i samma rörlängd fungerar också förutsatt att överbräddning ordnas i slutet av systemet.