Brunnar

Vid installation projektanpassas tillflöde och bräddning. Bräddning skall ske vid fullt Savaq-system och bräddningsrörets vattengång skall därför ligga i Savaq-rörets ovankant.