Beräkningstabeller

Tabellerna tjänar som en hjälp att uppskatta antalet meter Savaq vid en specifik fördröjningsvolym samt vid en specifik hårdyta (tak+hårdgjorda ytor) vid 10 mm regn. Lutningsmatrisen ger en indikation på hur man anpassar sektioneringen av Savaq-systemet vid olika lutningar. Vi hjälper gärna till med projektering och dimensionering av systemet. Vi hjälper till med volymanpassning, flödesanpassning och räknar ut c/c-måtten. Kontakta oss gärna för detta med uppgifter om

  • Önskad fördröjningsvolym (m3) eller regnmängdsambition (mm)
  • Takytor (m2)
  • Övriga hårdgjorda ytor (m2)
  • Grönytor (m2)
  • Stuprörsflöden (l/s) för områdessektionering av systemet
  • Eventuellt önskat c/c (cm) vid restriktioner på plats