Vattenkretsloppet

Utan vatten skulle det inte finnas något liv på jorden. Vattnet cirkulerar hela tiden från havet, i regn och floder. Jorden och dess atmosfär är ett slutet system och det kommer inget nytt vatten utifrån. Tvärtom, det vatten som finns på jorden idag är samma vatten som fanns här för miljoner år sedan då vattnet renas och återanvänds konstant.

Vattenförbrukning med Savaq

Målet med Savaq är att erbjuda det mest effektiva bevattningssystemet och därigenom minska vattenförbrukningen och dessutom kombinera detta med lokalt omhändertagande av dagvatten för att ytterligare förstärka de positiva effekterna och resurshållandet med det vatten som ständigt cirkulerar i vattenkretsloppet. Savaqs kapillära bevattningssystem är designat för att på ett säkert sätt bevattna utan tryck och är det första kapillära systemet som kan användas både i en sluttande installation såväl som över extremt långa flacka distanser. Det patenterade systemet har uppsugningspunkter var 30:e centimeter vilket tillåter en snabbare och jämnare fördelning av vattnet i jorden. Savaq förflyttar vattnet uppåt och utåt till rotzonen till det att den naturliga vattenmättnaden är nådd. Detta gör att det blir en jämn vattenpåfyllning i det område som är bäst för rötterna, vid det tillfälle de behöver vattnet.

 • Sparar upp till 60-90% vatten jämfört med traditionell bevattning
 • Utnyttjar jordens kapillärkraft
 • Levererar vattnet direkt till rotzonen
 • Ger en säker och effektiv användning av återvunnet vatten
 • Minskar ogräsproblem
 • Kräver ej elektricitet
 • Eliminerar vattenavdunstning och ytavrinning
 • Reducerar vattenförlust orsakad av djupdränering
 • Ökar effekten av gödningsanvändning
 • Minskar underhållskostnaden
 • Tillåter mindre skador på systemet utan funktionsförlust
Vattnåtervinning

Som det ser ut idag minskar mängden rent vatten som finns att tillgå för bevattning samtidigt som återvunnet vatten håller på att bli det billigaste, mest hållbara och lättillgängliga vattnet för bevattning. Fram till idag har bevattning med hjälp av återvunnet vatten varit en komplex och dyr utmaning. Savaq syftar till att bidra till att lösa denna problematik och tillhandahålla en ekologiskt hållbar bevattningslösning. Savaq, VATTENÅTERVINNING jordytan, erbjuder en mycket säkrare bevattningsmetod än traditionella metoder såsom sprinklers och trycksatta droppssystem ovan jord. Savaqs teknik gör att vattnet fördelar sig jämt i jordlagret och håller vattnet borta från jordytan. Savaq kan dessutom användas i de flesta miljöer där bevattning är nödvändig. Fördelarna med att använda Savaq till att bevattna med återvunnet vatten är många.

 • Reducerad hälsorisk när avloppsvatten tillförs under jord och aldrig når ytan.
 • Jordytan kan användas samtidigt som bevattningen pågår.
 • Distributionen påverkas inte av vind och vatten.
 • Avloppsvattnet fördelas mer jämt än vad det gör när ytsprinklers används.
 • Återvunnet vatten sprids av och tas om hand av jorden.