Urban Layers

Platseffektiv dagvattenhantering som ger utrymme för biodiversitet och stadsliv i den täta staden.

Testbed med pågående tester i fullskala

Konceptet URBAN LAYERS började som ett samarbetsprojekt mellan de tre företagen Tyréns, Ekologigruppen och MORF landskapsarkitektur. Med stöd från Naturvårdsverkets satsning för Stadsinnovationer genomförs nu (2018-2019) en testbed för URBAN LAYERS. Genom testbeden utvärderas de tekniska lösningarna och konceptet förfinas. Testbedarna finns i östra Skåne och kommer att följas upp under en längre tid. Målsättningen är att testbeden ska varvas med fortsatta kreativa diskussioner för de värden och funktioner som URBAN LAYERS kan bidra med i den täta staden.

Var med och se testbedarna på plats och delta med din input! Med på plats under visningen finns även BaraMineraler och Terrigio med sin kunskap kring bland annat växtsubstrat och kapillära bevattningssystem.

Välkommen!

/Terrigio, Tyréns, Ekologigruppen & MORF landskapsarkitektur
och våra samarbetspartners BaraMineraler