Bovieran Norrköping

Savaq tar hos hos Bovleran Norrköping hand om runt 11 kubikmeter regnvatten från vinterträdgårdens 1600 kvadratmeter stora glastak och använder detta lokalt i anläggningen för att bevattna dess tropiska grönska. I systemet ingår också s.k vattenfällor som vid existerande nivåskillnader lyfter vattnet till de högre liggande växtytorna. Regnvattnet från vinterträdgårdens tak används sålunda lokalt och Savaq bidrar på så sätt till radikalt minskad färskvattenförbrukning i skötseln av anläggningen och är dessutom självreglerande mellan vattenkrävande och mindre vattenkrävande växter. Installationen innebär en  årsbesparing på 50-70% med en kraftigt reducerad fukthalt i anläggningen.

Bovieran Norrköping

Savaq kan användas och installeras i många olika miljöer och byggnationer och har många olika användningsområden. I bildspelet syns ett urval av bilderna för detta projekt.